БългарскиАнглииски (English)Руски (Russian)

 

Открита е нова секция в Продукти : 

"Рибовъдни ферми" 

за отглеждане на риба

 

ЛогинВръзки

    login_03

   logo20plastec20small

 

     akuakare_logo

    logodvhead

      aop_logo     assen_logo

    

    

 

 

 


Сертификати от акредитирани институции

Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001:2008

Декларация на ръководството на "Бластбор" ООД за политика и цели по СУК

Сертификат за Управление на Околната Среда ISO 14001:2004

Декларация на ръководството на "Бластбор" ООД за политика и цели по УОС

Сертификат за Управление на Здравословни и Безопасни Условия на Труд OHSAS 18001:2007

Декларация на ръководството на "Бластбор" ООД за политика и цели по СУЗБУТ

Сертификат за Управление на Информационната Сигурност ISO 27001:2005 

        Проверка за валидноста на сертификати

 

 

 

Удостоверение за вписване на "Бластбор" ООД като редовен член в Камарата на строителите в България

Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи II група, IV категория

Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи III група, II и III категория 

Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи IV група, от I до III категория

Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи V група

        Проверка за валидноста на удостоверения

 

 

Последно променен на Събота, 14 Юни 2014 09:41
 

View My Stats