БългарскиАнглииски (English)Руски (Russian)

 

Открита е нова секция в Продукти : 

"Рибовъдни ферми" 

за отглеждане на риба

 

ЛогинВръзки

    login_03

   logo20plastec20small

 

     akuakare_logo

    logodvhead

      aop_logo     assen_logo

    

    

 

 

 


Референции

     Строителство

   1. Грамота с приз "Социално отговорна строителна фирма за 2008г."

   2. Благодарствено писмо от Директора на НС „ПБЗН” – София – инж. Николай Николов

   3. Препоръка от Министерството на земеделието и горите относно дейността на ф-ма „Бластбор” ООД в изграждането на горски пътища в системата на Национално управление по горите

   4. Референция от „Профилинк” ООД относно изграждане на водопроводи и канализации 

   5. Референция от Директора на ОП „Градини и паркове” 

   6. Референция от „Болтинг Компани Клисура” ООД  

   7. Референция от „Бороспорт” АД относно изграждане на нисконапорен водопровод към инсталация за сняг, оттоци и въздушници, дренажна система към водоем от 30 000 м3

   8. Референция от „Севлиевогаз-2000” АД относно изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Севлиево

   9. Референция от „Юмикор Мед” АД относно изграждане на водопроводи за чисти води и инсталации и съдове за химически агресивни вещества

   10. Референция от „НЕК-ЕАД”, ГУП-„Хидроелектроинвест” относно изграждане на водопроводна мрежа за водоснабдяване на с.Любча с дължина 10 000 м и Събирателна деривация „Осина” в района на Община Доспат и Община Сатовча

   11. Референция от „Калцит” АД относно подмяна на водопровод и газопровод за административна сграда на „Калцит” АД

   12. Референция от „А-МАРКЕТ” ЕООД

   13. Референция от „КЦМ” АД - гр. Пловдив относно изграждане на промишлени инсталации, съдове и резервоари за агресивни разтвори, вани за електролиза, събирателен улей, бетонозащитно фолио на монолитен резервоар

   14. Референция от „Юнион Миниер Пирдоп Мед” АД относно изграждане на водопроводи за чисти води и инсталации и съдове за химически агресивни вещества

   15. Референция от „Държавно горско стопанство – Кричим” ДП, гр. Кричим към РДГ - Пловдив относно изпълнението на основен ремонт на горски автомобилен път „Язовир Въча – Черешовото – Велико” с обхват на СМР - частично ремонтиране на пътното легло по свлачищни и оводнени участъци, укрепване на тези участъци, корекция на канавки, ремонт на водостоци, настилане и изграждане на дренажи

   16. Референция от Държавно ловно стопанство „Чекерица” относно ремонт, рехабилитация и заздравяване на автомобилен горски път III – степен Свлачището – Тъмръш с обхват на СМР – ремонтиране на пътното легло, изграждане и ремонтиране на отводнителни съоръжения и канавки, разчистване и укрепване на свлачища и откоси по трасето и насипване и стабилизиране на пътното трасе

   17. Референция от Държавно ловно стопанство „Чекерица” относно инженерингово строителство на автомобилен горски път IV – степен  Карадере – с. Свежен

   18. Референция от Община Асеновград относно разчистване и частично укрепване на свлачище по път IV 86024 при км. 2 + 400

   19. Референция от „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч относно ремонтиране, оборудване и пускане в експлоатация на сондажи за транспортиране на шлам

   20. Референция от „ДИД - Иван Дончев” ЕООД относно изграждане на площадкови водопроводни и канализационни мрежи  

   21. Референция от "Гимекспорт" АД относно изграждане на съоръжение за съхраняване на отпадъци, произвеждани от ЕИ и ЕС - ТЕЦ "Марица Изток - 1" в гр. Гълъбово, с. Обручище

   22. Референция от „В и К” ООД - Сливен относно изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения в Община Нова Загора и Община Сливен

          Доставки  

   1. Референция от „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора

   2. Референция от „Технотерм Инженеринг” ООД – гр. София

   3. Референция от „В и К” ООД – гр. Враца

   4. Референция от „Ситигаз България” ЕАД

   5. Референция от „Вулканогаз” ООД

   6. Референция от „Черноморска технологична компания” АД – гр. Варна

   7. Референция от „В и К” ЕООД – гр. Пловдив

   8. Референция от „В и К” ЕООД – гр. Хасково

   9. Референция от 2004 година от „В и К” АД – гр. Ловеч

   10. Референция от 2006 година от „В и К” АД – гр. Ловеч

   11. Референция от „Балкангаз – 2000” АД – гр. Ботевград

   12. Референция от „В и К” ЕООД – гр. Силистра

   13. Референция от „В и К Дупница” ЕООД

   14. Референция от „Водоканалстрой” ООД – гр. Бургас

   15. Референция от „В и К” ЕАД – гр. Бургас

   16. Референция от „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч

 

 

Последно променен на Понеделник, 24 Януари 2011 15:56
 

View My Stats