БългарскиАнглииски (English)Руски (Russian)

 

Открита е нова секция в Продукти : 

"Рибовъдни ферми" 

за отглеждане на риба

 

ЛогинВръзки

    login_03

   logo20plastec20small

 

     akuakare_logo

    logodvhead

      aop_logo     assen_logo

    

    

 

 

 


Наши изпълнявани обекти - през 1995 година
Съдържание на статията
Наши изпълнявани обекти
през 2010 година
през 2009 година
през 2008 година
през 2007 година
през 2006 година
през 2005 година
през 2004 година
през 2003 година
през 2002 година
през 2001 година
през 2000 година
през 1999 година
през 1998 година
през 1997 година
през 1996 година
през 1995 година
през 1994 година
през 1993 година
през 1992 година
през 1991 година
през 1990 година
Всички страници
СМР 1995

Община Садово – Подготовка и асфалтиране на кръпки по пътна мрежа IV клас

Община Садово –  Изкърпване на асфалтови настилки с.Чешнигирово

Община Садово – Поставяне на тротоари и бордюри

Вено ООД – Взривни работи за разрушавае на фундаменти

В и К Пловдив -  Асфалтиране на кръпки по пътна мрежа IV клас

В и К Пловдив -  Основен ремонт на водопровод с. Леново - с.Искра

В и К Пловдив -  Авариен ремонт тръбопровод Каваклийка

В и К Пловдив -  Възстановяване тротоари и каменни настилки по моста  Първомай – Градина;

В и К Пловдив -  Възстановяване на асфалтови настилки след аварии;

В и К Пловдив -  Реконструкция главен водопроводен клон с.Куклен;

В и К Пловдив -  Основен ремонт водопровод с. Патриарх Евтимово I и II етап;

В и К Пловдив -  Основен ремонт водопровод  под мост Първомай – Градина;

В и К Пловдив -  Външен водопровод с.Пеново;

Църковно земеделско стопанство 40 - извора с.Мулдава – Извършване на СМР

ГС Асеновград – Строителство стабилизиран път Св. Илия – Сливата

ГС Асеновград –  Зимно снегопочистване обект „Инкая”

ГС Асеновград –  Проектиране на обект „Горски кантон „40-те извора””

Кметство Куклен – Изкърпване на асфалтови настилки

Кметство Куклен – Строителство на водопровод 

ГС Първомай – Стабилизиране горски път „Жълт Камък”

Кметство Тополово – Извършване на СМР

Община Асеновград – Баластрирани настилки по улиците на с.Патриарх Евтимово

Община Асеновград – Реконструкция и играждане на сметище с. Нови Извор

Община Асеновград – Зимно поддържане на градска пътна мрежа

Община Асеновград – Разчистване на пътя от храсти на пътя Асеновград – Лясково

Община Асеновград – Асфалтиране на улици с.Боянци

Община Асеновград –  Асфалтиране на ул. Бузлуджа

Община Асеновград –  Изграждане на канализация с.Патриарх Евтимово

ГС Клисура – Строителство на горски път „Бичкията”

АББ Инженеринг ООД гр.Пловдив – Изпълнение на специални и отговорни взривни работи

Асела ЕООД – Асфалтиране на кръпки

Пловдивинвест АД – Изграждане на канализация по главната улица на с.Куклен

 Последно променен на Четвъртък, 17 Февруари 2011 10:08
 

View My Stats