БългарскиАнглииски (English)Руски (Russian)

 

Открита е нова секция в Продукти : 

"Рибовъдни ферми" 

за отглеждане на риба

 

ЛогинВръзки

    login_03

   logo20plastec20small

 

     akuakare_logo

    logodvhead

      aop_logo     assen_logo

    

    

 

 

 


Наши изпълнявани обекти - през 2003 година
Съдържание на статията
Наши изпълнявани обекти
през 2010 година
през 2009 година
през 2008 година
през 2007 година
през 2006 година
през 2005 година
през 2004 година
през 2003 година
през 2002 година
през 2001 година
през 2000 година
през 1999 година
през 1998 година
през 1997 година
през 1996 година
през 1995 година
през 1994 година
през 1993 година
през 1992 година
през 1991 година
през 1990 година
Всички страници

Доставки 2003

Акватек ЕООД Варна - Доставка на тръби и фасонни части

Бургаспътстрой АД Бургас - Доставка на тръби и фасонни части

В и К ЕООД Дупница - Доставка на тръби и фасонни части

В и К ЕООД Стара Загора - Доставка на тръби и фасонни части

В и К ООД Враца - Доставка на тръби и фасонни части

Водоканалстрой ООД Бургас - Доставка на тръби и фасонни части

ВС Северни Води ООД София - Доставка на тръби и фасонни части

ВС Южни Води ООД Бургас - Доставка на тръби и фасонни части

ДП СВ СПМД Челопеч - Доставка на тръби и фасонни части

ЕТ Беркс Атанас Ангелов Бургас - Доставка на тръби и фасонни части

КЦМ АД Пловдив - Доставка на тръби и фасонни части

Манастир Св.Троица Борово - Доставка на тръби и фасонни части

Понс холдинг АД Бургас - Доставка на тръби и фасонни части

Юмикор мед АД Пирдоп - Доставка на тръби и фасонни части

  

СМР 2003

ДП "СВ" Челопечене - Полагане геотекстил и РЕ фолио "Синята Лагуна" "Юмикор Мед" АД Пирдоп

"Булкар" ЕООД гр. Бургас - Водопровод х-л "Планктон" Слънчев Бряг

ДП"СВ" Челопечене - Облицовка резервоар с РЕ фолио Помпена станция "Юмикор Мед" АД Пирдоп

"КЦМ" АД Пловдив - Смукателен тръбопровод към помпа ХА160

"Юмикор Мед" АД Пирдоп - Питеен водопровод РЕ100 - Ф180 от водохващане нарека Славци до резервоар

40 м3"

Сигротех ЕООД Пловдив - Водопроводи ледена и студена вода "Млечна промишленост" гр. Пазарджик

"КЦМ" АД Пловдив - Смукателен тръбопровод към помпа ХА160

ДПСВ Район Пловдив - Облицовка резервоар с РЕ бетонозащитно фолио и тр.разводка шахта "КЦМ" АД Пловдив

"Юмикор Мед" АД Пирдоп - Ремонт и възстановяване дренажна канализация южно от северен портал

"КЦМ" АД Пловдив - РЕ тръбопровод за охлаждане на отработен електролит с топлообменник

"КЦМ" АД Пловдив цех "Електролитен" - РР улей за охлад. електролит, Смукателни тръбопроводи от РЕ

тръби към помпи Х160-6бр.

Община Стамболийски - Изграждане на водопровод кв. Дуртлийски

ЕТ "Кочовски гарант" Пловдив - Водопровод Предачна фабрика

 Последно променен на Четвъртък, 17 Февруари 2011 10:08
 

View My Stats